Termeni & Condiții

Accesul şi utilizarea site-ului www.weword.ro se face prin acceptul condiţiilor de mai jos, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

Weword nu garantează securitatea acestui site sau a liniei de comunicare cu acesta.

În nicio circumstanţă Weword nu va fi răspunzătoare pentru orice pierderi directe, indirecte sau incidente punitive care pot apărea sau care pot fi corelate cu utilizarea sau cu imposibilitatea de utilizare a acestui site, chiar dacă Weword a fost anterior informată de posibilitatea apariţiei unor astfel de pierderi.

Acest site poate furniza linkuri către alte site-uri care nu sunt sub controlul Weword. În acest caz, Weword nu va fi răspunzătoare pentru conţinutul acestor site-uri.

Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Weword. Se interzice orice reproducere, distribuire, modificare, afişare, transmisie sau traducere a conţinutului acestui site fără acceptul prealabil al Weword.

www.weword.ro foloseşte “cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin nici un fel de date personale ale utilizatorului şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi. Folosim toate aceste informaţii pentru o analiză a traficului către site-ul nostru şi, în consecinţă, pentru a îmbunătăţi acest site. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcţioneze în totalitate.