Loading...

Weword se angajează să respecte cu stricteţe confidenţialitatea datelor clienţilor şi să nu transmită datele personale ale acestora către terţi. Datele solicitate pe acest site sunt: numele, prenumele, numărul de telefon şi adresa de email. Weword poate utiliza aceste informaţii în următoarele scopuri: oferirea de servicii, facturi, oferte speciale sau oferte de preţ.

Conform reglementărilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Weword are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces şi de intervenţie asupra datelor personale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă la adresa de e-mail office[at]weword.ro.

Weword nu încurajează SPAM-ul, nu comercializează, nu oferă şi nici nu face schimb de adrese de e-mail obţinute prin intermediul acestui site. Pentru comentarii, întrebări sau reclamaţii referitoare la politica de confidenţialitate, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: office[at]weword.ro.